Bưu điện Mỹ Đức

  • Mã bưu điện: 157600
  • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Đức
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Tế Tiêu (Từ Đội 1 đến Đội 4), Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức
  • Điện thoại: 024.33847101