Bưu điện văn hóa xã Long Xuyên

  • Mã bưu điện: 153690
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Xuyên
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Triệu Xuyên, Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ
  • Điện thoại: 02433848556