Hệ thống bưu điện Gia Lâm, Hà Nội

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Gia Lâm thuộc tỉnh Hà Nội, bao gồm: Bưu điện Gia Lâm, Bưu điện KHL Gia Lâm, Bưu điện Ninh Hiệp, Bưu điện Yên Viên, Bưu điện Kim Sơn, Bưu điện Đa Tốn, Bưu điện văn hóa xã Trâu Quỳ, Bưu điện văn hóa xã Đặng Xá, Bưu điện văn hóa xã Phú Thị, Bưu điện văn hóa xã Lệ Chi, Bưu điện văn hóa xã Cổ Bi, Bưu điện văn hóa xã Phù Đổng, Bưu điện văn hóa xã Trung Mầu, Bưu điện văn hóa xã Đình Xuyên, Bưu điện văn hóa xã Dương Hà, Bưu điện văn hóa xã Yên Thường, Bưu điện văn hóa xã Dương Quang, Bưu điện văn hóa xã Đông Dư, Bưu điện văn hóa xã Kiêu Kỵ, Bưu điện văn hóa xã Bát Tràng, Bưu điện văn hóa xã Kim Lan, Bưu điện văn hóa xã Văn Đức, Hòm thư Công cộng Xã Đặng Xá, Hòm thư Công cộng Xã Ninh Hiệp, Hòm thư Công cộng Xã Dương Hà, Hòm thư Công cộng Xã Yên Viên, Hòm thư Công cộng Xã Kim Sơn, Hòm thư Công cộng Xã Dương Xá, Hòm thư Công cộng Xã Bát Tràng

Bưu điện Gia Lâm

 • Mã bưu điện: 131000
 • Bưu cục: Bưu điện Gia Lâm
 • Địa chỉ: Sô´197, Đường Nguyễn Đức Thuận, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 024.38765444

Bưu điện KHL Gia Lâm

 • Mã bưu điện: 131070
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Gia Lâm
 • Địa chỉ: Sô´197, Đường Nguyễn Đức Thuận, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 024.38271666

Bưu điện Ninh Hiệp

 • Mã bưu điện: 132617
 • Bưu cục: Bưu điện Ninh Hiệp
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại:

Bưu điện Yên Viên

 • Mã bưu điện: 132200
 • Bưu cục: Bưu điện Yên Viên
 • Địa chỉ: Sô´183, Đường Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 02438780456

Bưu điện Kim Sơn

 • Mã bưu điện: 131913
 • Bưu cục: Bưu điện Kim Sơn
 • Địa chỉ: Phố Keo, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại:

Bưu điện Đa Tốn

 • Mã bưu điện: 131220
 • Bưu cục: Bưu điện Đa Tốn
 • Địa chỉ: Khu Chợ Bún, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 024.36741252

Bưu điện văn hóa xã Trâu Quỳ

 • Mã bưu điện: 131001
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trâu Quỳ
 • Địa chỉ: Thôn Đào Nguyễn, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 0993247520

Bưu điện văn hóa xã Đặng Xá

 • Mã bưu điện: 131500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đặng Xá
 • Địa chỉ: Thôn Cự Đà, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Phú Thị

 • Mã bưu điện: 131600
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Thị
 • Địa chỉ: Thôn Tân Tảo, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 0917862261

Bưu điện văn hóa xã Lệ Chi

 • Mã bưu điện: 132800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lệ Chi
 • Địa chỉ: Thôn Chi Nam, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 0947181001

Bưu điện văn hóa xã Cổ Bi

 • Mã bưu điện: 131400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cổ Bi
 • Địa chỉ: Thôn Cam, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 0966518281

Bưu điện văn hóa xã Phù Đổng

 • Mã bưu điện: 131800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phù Đổng
 • Địa chỉ: Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 0936183506

Bưu điện văn hóa xã Trung Mầu

 • Mã bưu điện: 132700
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Mầu
 • Địa chỉ: Thôn Trung Màu, Xã Trung Mầu, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 01648362868

Bưu điện văn hóa xã Đình Xuyên

 • Mã bưu điện: 132500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đình Xuyên
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 0983219482

Bưu điện văn hóa xã Dương Hà

 • Mã bưu điện: 133100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dương Hà
 • Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Yên Thường

 • Mã bưu điện: 132400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Thường
 • Địa chỉ: Thôn Yên Thường, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 0973345597

Bưu điện văn hóa xã Dương Quang

 • Mã bưu điện: 131710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dương Quang
 • Địa chỉ: Thôn Yên Mỹ, Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 01257275993

Bưu điện văn hóa xã Đông Dư

 • Mã bưu điện: 131300
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Dư
 • Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Đông Dư, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 0943670417

Bưu điện văn hóa xã Kiêu Kỵ

 • Mã bưu điện: 132000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kiêu Kỵ
 • Địa chỉ: Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 0973037779

Bưu điện văn hóa xã Bát Tràng

 • Mã bưu điện: 132100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bát Tràng
 • Địa chỉ: Xóm 1 Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Kim Lan

 • Mã bưu điện: 132900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Lan
 • Địa chỉ: Xóm 2, Xã Kim Lan, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 0984717582

Bưu điện văn hóa xã Văn Đức

 • Mã bưu điện: 133000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Đức
 • Địa chỉ: Thôn Sơn Hô, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 01626846824

Hòm thư Công cộng Xã Đặng Xá

 • Mã bưu điện: 131514
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Đặng Xá
 • Địa chỉ: Thôn Cự Đà, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Xã Ninh Hiệp

 • Mã bưu điện: 132615
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Ninh Hiệp
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Xã Dương Hà

 • Mã bưu điện: 133107
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Dương Hà
 • Địa chỉ: Sô´xóm Đình, Thôn Trung 1, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Xã Yên Viên

 • Mã bưu điện: 132315
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Yên Viên
 • Địa chỉ: Sô´ngõ 7, Thôn Cống Thôn, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Xã Kim Sơn

 • Mã bưu điện: 131911
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Kim Sơn
 • Địa chỉ: Phố Keo, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Xã Dương Xá

 • Mã bưu điện: 131118
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Dương Xá
 • Địa chỉ: Đường 79, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Xã Bát Tràng

 • Mã bưu điện: 132114
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Bát Tràng
 • Địa chỉ: Sô´xóm 5, Thôn Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: