Hệ thống bưu điện Gia Lâm, Hà Nội

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Gia Lâm thuộc tỉnh Hà Nội, bao gồm: Bưu điện Gia Lâm, Bưu điện KHL Gia Lâm, Bưu điện Ninh Hiệp, Bưu điện Yên Viên, Bưu điện Kim Sơn, Bưu điện Đa Tốn, Bưu điện văn hóa xã Trâu Quỳ, Bưu điện văn hóa xã Đặng Xá, Bưu điện văn hóa xã Phú Thị, Bưu điện văn hóa xã Lệ Chi, Bưu điện văn hóa xã Cổ Bi, Bưu điện văn hóa xã Phù Đổng, Bưu điện văn hóa xã Trung Mầu, Bưu điện văn hóa xã Đình Xuyên, Bưu điện văn hóa xã Dương Hà, Bưu điện văn hóa xã Yên Thường, Bưu điện văn hóa xã Dương Quang, Bưu điện văn hóa xã Đông Dư, Bưu điện văn hóa xã Kiêu Kỵ, Bưu điện văn hóa xã Bát Tràng, Bưu điện văn hóa xã Kim Lan, Bưu điện văn hóa xã Văn Đức, Hòm thư Công cộng Xã Đặng Xá, Hòm thư Công cộng Xã Ninh Hiệp, Hòm thư Công cộng Xã Dương Hà, Hòm thư Công cộng Xã Yên Viên, Hòm thư Công cộng Xã Kim Sơn, Hòm thư Công cộng Xã Dương Xá, Hòm thư Công cộng Xã Bát Tràng

Bưu điện Gia Lâm

 • Mã bưu điện: 131000
 • Bưu cục: Bưu điện Gia Lâm
 • Địa chỉ: Sô´197, Đường Nguyễn Đức Thuận, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 024.38765444

Bưu điện KHL Gia Lâm

 • Mã bưu điện: 131070
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Gia Lâm
 • Địa chỉ: Sô´197, Đường Nguyễn Đức Thuận, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 024.38271666

Bưu điện Ninh Hiệp

 • Mã bưu điện: 132617
 • Bưu cục: Bưu điện Ninh Hiệp
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại:

Bưu điện Yên Viên

 • Mã bưu điện: 132200
 • Bưu cục: Bưu điện Yên Viên
 • Địa chỉ: Sô´183, Đường Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 02438780456

Bưu điện Kim Sơn

 • Mã bưu điện: 131913
 • Bưu cục: Bưu điện Kim Sơn
 • Địa chỉ: Phố Keo, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại:

Bưu điện Đa Tốn

 • Mã bưu điện: 131220
 • Bưu cục: Bưu điện Đa Tốn
 • Địa chỉ: Khu Chợ Bún, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 024.36741252

Bưu điện văn hóa xã Trâu Quỳ

 • Mã bưu điện: 131001
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trâu Quỳ
 • Địa chỉ: Thôn Đào Nguyễn, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 0993247520

Bưu điện văn hóa xã Đặng Xá

 • Mã bưu điện: 131500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đặng Xá
 • Địa chỉ: Thôn Cự Đà, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Phú Thị

 • Mã bưu điện: 131600
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Thị
 • Địa chỉ: Thôn Tân Tảo, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 0917862261

Bưu điện văn hóa xã Lệ Chi

 • Mã bưu điện: 132800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lệ Chi
 • Địa chỉ: Thôn Chi Nam, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 0947181001

Bưu điện văn hóa xã Cổ Bi

 • Mã bưu điện: 131400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cổ Bi
 • Địa chỉ: Thôn Cam, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 0966518281

Bưu điện văn hóa xã Phù Đổng

 • Mã bưu điện: 131800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phù Đổng
 • Địa chỉ: Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 0936183506

Bưu điện văn hóa xã Trung Mầu

 • Mã bưu điện: 132700
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Mầu
 • Địa chỉ: Thôn Trung Màu, Xã Trung Mầu, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 01648362868

Bưu điện văn hóa xã Đình Xuyên

 • Mã bưu điện: 132500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đình Xuyên
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 0983219482

Bưu điện văn hóa xã Dương Hà

 • Mã bưu điện: 133100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dương Hà
 • Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Yên Thường

 • Mã bưu điện: 132400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Thường
 • Địa chỉ: Thôn Yên Thường, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 0973345597

Bưu điện văn hóa xã Dương Quang

 • Mã bưu điện: 131710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dương Quang
 • Địa chỉ: Thôn Yên Mỹ, Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 01257275993

Bưu điện văn hóa xã Đông Dư

 • Mã bưu điện: 131300
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Dư
 • Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Đông Dư, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 0943670417

Bưu điện văn hóa xã Kiêu Kỵ

 • Mã bưu điện: 132000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kiêu Kỵ
 • Địa chỉ: Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 0973037779

Bưu điện văn hóa xã Bát Tràng

 • Mã bưu điện: 132100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bát Tràng
 • Địa chỉ: Xóm 1 Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Kim Lan

 • Mã bưu điện: 132900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Lan
 • Địa chỉ: Xóm 2, Xã Kim Lan, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 0984717582

Bưu điện văn hóa xã Văn Đức

 • Mã bưu điện: 133000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Đức
 • Địa chỉ: Thôn Sơn Hô, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại: 01626846824

Hòm thư Công cộng Xã Đặng Xá

 • Mã bưu điện: 131514
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Đặng Xá
 • Địa chỉ: Thôn Cự Đà, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Xã Ninh Hiệp

 • Mã bưu điện: 132615
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Ninh Hiệp
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Xã Dương Hà

 • Mã bưu điện: 133107
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Dương Hà
 • Địa chỉ: Sô´xóm Đình, Thôn Trung 1, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Xã Yên Viên

 • Mã bưu điện: 132315
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Yên Viên
 • Địa chỉ: Sô´ngõ 7, Thôn Cống Thôn, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Xã Kim Sơn

 • Mã bưu điện: 131911
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Kim Sơn
 • Địa chỉ: Phố Keo, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Xã Dương Xá

 • Mã bưu điện: 131118
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Dương Xá
 • Địa chỉ: Đường 79, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Xã Bát Tràng

 • Mã bưu điện: 132114
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Bát Tràng
 • Địa chỉ: Sô´xóm 5, Thôn Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm
 • Điện thoại:

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’

Tra cứu vận đơn Bưu điện - VNPOST

Thật đơn giản, bạn chỉ cần nhập mã vận đơn và nhấp tìm kiếm sẽ có ngay kết quả bên dưới

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN