Bưu điện văn hóa xã Cẩm Yên

  • Mã bưu điện: 155460
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Yên
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Yên Lỗ, Xã Cẩm Yên, Huyện Thạch Thất
  • Điện thoại: 02433773813