Hòm thư Công cộng độc lập xã La Phù

  • Mã bưu điện: 153161
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập xã La Phù
  • Địa chỉ: Xóm Độc Lập, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức
  • Điện thoại: