Bưu điện văn hóa xã Gia Hoà

  • Mã bưu điện: 153606
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gia Hoà
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Gia Hoà, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ
  • Điện thoại: 02433640160