Bưu điện văn hóa xã Hải Bối

  • Mã bưu điện: 138001
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Bối
  • Địa chỉ: Thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh
  • Điện thoại: 0975351080