Bưu điện Suối Hai

  • Mã bưu điện: 154970
  • Bưu cục: Bưu điện Suối Hai
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Cẩm Tân, Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Ba Vì
  • Điện thoại: 024.33624041