Bưu điện văn hóa xã Nam Hồng

  • Mã bưu điện: 137301
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Hồng
  • Địa chỉ: Thôn Vệ, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh
  • Điện thoại: 0944440321