Bưu điện văn hóa xã Đại Nghĩa

  • Mã bưu điện: 157850
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Nghĩa
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Tế Tiêu (Từ Đội 1 đến Đội 4), Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức
  • Điện thoại: 0969986383