Bưu điện văn phòng BĐH Mê Linh

  • Mã bưu điện: 142230
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Mê Linh
  • Địa chỉ: Phố Thị trấn Chi Đông, Thị Trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh
  • Điện thoại: