Bưu điện văn hóa xã Thuần Mỹ

  • Mã bưu điện: 154960
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thuần Mỹ
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Lương Khê, Xã Thuần Mỹ, Huyện Ba Vì
  • Điện thoại: 02433621259