Bưu điện Lê Lợi

  • Mã bưu điện: 151530
  • Bưu cục: Bưu điện Lê Lợi
  • Địa chỉ: Sô´85, Phố Lê Lợi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông
  • Điện thoại: 0433828526