Bưu điện KHL Đông Anh

  • Mã bưu điện: 136085
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Đông Anh
  • Địa chỉ: Tổ 4, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh
  • Điện thoại: 024.38832232