Bưu điện văn hóa xã Mai Lâm

  • Mã bưu điện: 137801
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mai Lâm
  • Địa chỉ: Thôn Mai Hiên, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh
  • Điện thoại: 01666479603