Bưu điện văn hóa xã Thượng Cát

  • Mã bưu điện: 130400
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Cát
  • Địa chỉ: Thôn Đông Ba, Xã Thượng Cát, Quận Nam Từ Liêm
  • Điện thoại: 01656198888