Bưu điện Phúc Thọ

  • Mã bưu điện: 153600
  • Bưu cục: Bưu điện Phúc Thọ
  • Địa chỉ: Phố Gạch, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ
  • Điện thoại: 024.33642002