Bưu điện Trung Giã

  • Mã bưu điện: 140100
  • Bưu cục: Bưu điện Trung Giã
  • Địa chỉ: Phố Nỷ, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: 02438843560