Bưu điện văn hóa xã Kiêu Kỵ

  • Mã bưu điện: 132000
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kiêu Kỵ
  • Địa chỉ: Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm
  • Điện thoại: 0973037779