Bưu điện văn hóa xã Thạch Xá

  • Mã bưu điện: 155490
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạch Xá
  • Địa chỉ: Sô´0, Làng Yên ( Thôn 4 -> Thôn 9 ), Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất
  • Điện thoại: 02433673500