Bưu điện Chợ Cháy

  • Mã bưu điện: 157310
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Cháy
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Chẩn Kỳ, Xã Trung Tú, Huyện Ứng Hoà
  • Điện thoại: 024.33888299