Bưu điện văn hóa xã Bắc Phú

  • Mã bưu điện: 140300
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bắc Phú
  • Địa chỉ: Thôn Yên Tàng, Xã Bắc Phú, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: 02438851022