Bưu điện BC Ngoai Dich 2

  • Mã bưu điện: 100954
  • Bưu cục: Bưu điện BC Ngoai Dich 2
  • Địa chỉ: Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: