Bưu điện văn hóa xã Phú Yên

  • Mã bưu điện: 158360
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Yên
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Giẽ Hạ, Xã Phú Yên, Huyện Phú Xuyên
  • Điện thoại: 02433793871