Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Đan Phượng

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Đan Phượng thuộc tỉnh Hà Nội, bao gồm: Bưu điện Đan Phượng, Bưu điện Bến Xe Phùng, Bưu điện KHL Đan Phượng, Bưu điện Tân Hội, Bưu điện Thọ An, Bưu điện văn hóa xã Tân Lập, Bưu điện văn hóa xã Phương Đình, Bưu điện văn hóa xã Thượng Mỗ, Bưu điện văn hóa xã Hạ Mỗ, Bưu điện văn hóa xã Hồng Hà, Bưu điện văn hóa xã Liên Hồng, Bưu điện văn hóa xã Thọ Xuân, Bưu điện văn hóa xã Trung Châu, Bưu điện văn hóa xã Đồng Tháp, Bưu điện văn hóa xã Song Phượng, Bưu điện văn hóa xã Liên Hà, Bưu điện văn hóa xã Liên Trung, Bưu cục văn phòng BĐH Đan Phượng

Bưu điện Đan Phượng

 • Mã bưu điện: 153300
 • Bưu cục: Bưu điện Đan Phượng
 • Địa chỉ: Sô´0, Đường 32, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng
 • Điện thoại: 024.33639514

Bưu điện Bến Xe Phùng

 • Mã bưu điện: 153310
 • Bưu cục: Bưu điện Bến Xe Phùng
 • Địa chỉ: Sô´0, Đường 32, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng
 • Điện thoại:

Bưu điện KHL Đan Phượng

 • Mã bưu điện: 153327
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Đan Phượng
 • Địa chỉ: Sô´5, Phố Nguyễn Thái Học, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng
 • Điện thoại: 02439588899

Bưu điện Tân Hội

 • Mã bưu điện: 153350
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Hội
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Thuý Hội, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng
 • Điện thoại: 024.39993579

Bưu điện Thọ An

 • Mã bưu điện: 153450
 • Bưu cục: Bưu điện Thọ An
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đông Hải, Xã Thọ An, Huyện Đan Phượng
 • Điện thoại: 0946531275

Bưu điện văn hóa xã Tân Lập

 • Mã bưu điện: 153360
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Lập
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đan Hội, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng
 • Điện thoại: 02433631280

Bưu điện văn hóa xã Phương Đình

 • Mã bưu điện: 153500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phương Đình
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Địch Trung, Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng
 • Điện thoại: 02433503348

Bưu điện văn hóa xã Thượng Mỗ

 • Mã bưu điện: 153380
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Mỗ
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đại Phú, Xã Thượng Mỗ, Huyện Đan Phượng
 • Điện thoại: 0988029467

Bưu điện văn hóa xã Hạ Mỗ

 • Mã bưu điện: 153400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hạ Mỗ
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Hạ Mỗ, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng
 • Điện thoại: 01684770314

Bưu điện văn hóa xã Hồng Hà

 • Mã bưu điện: 153410
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Hà
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Bá Nội, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng
 • Điện thoại: 0982562677

Bưu điện văn hóa xã Liên Hồng

 • Mã bưu điện: 153424
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Hồng
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Tổ, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng
 • Điện thoại: 0975340016

Bưu điện văn hóa xã Thọ Xuân

 • Mã bưu điện: 153480
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thọ Xuân
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn ( Cụm Dân Cư Số 3 ), Xã Thọ Xuân, Huyện Đan Phượng
 • Điện thoại: 01254469089

Bưu điện văn hóa xã Trung Châu

 • Mã bưu điện: 153460
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Châu
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn 7, Xã Trung Châu, Huyện Đan Phượng
 • Điện thoại: 01254469089

Bưu điện văn hóa xã Đồng Tháp

 • Mã bưu điện: 153520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Tháp
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Bãi Tháp, Xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng
 • Điện thoại: 886208

Bưu điện văn hóa xã Song Phượng

 • Mã bưu điện: 153330
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Song Phượng
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Tháp Thượng, Xã Song Phượng, Huyện Đan Phượng
 • Điện thoại: 0983143408

Bưu điện văn hóa xã Liên Hà

 • Mã bưu điện: 153430
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Hà
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đoài, Xã Liên Hà, Huyện Đan Phượng
 • Điện thoại: 02433631276

Bưu điện văn hóa xã Liên Trung

 • Mã bưu điện: 153440
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Trung
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng
 • Điện thoại: 01658003396

Bưu cục văn phòng BĐH Đan Phượng

 • Mã bưu điện: 153328
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Đan Phượng
 • Địa chỉ: Đường 32, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng
 • Điện thoại: