Bưu điện văn hóa xã Hát Môn

  • Mã bưu điện: 153710
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hát Môn
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Cụm Dân Cư Số 2, Xã Hát Môn, Huyện Phúc Thọ
  • Điện thoại: 02432232272