Bưu điện KHL Thường Tín

  • Mã bưu điện: 158880
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Thường Tín
  • Địa chỉ: Thôn Thượng Hiền, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín
  • Điện thoại: 024.33755666