Bưu điện văn hóa xã Tiên Dương

  • Mã bưu điện: 136300
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiên Dương
  • Địa chỉ: Thôn Tiên Kha, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh
  • Điện thoại: 01629912939