Bưu điện Trung chuyển Hà Nội EMS LT

  • Mã bưu điện: 100916
  • Bưu cục: Bưu cục Trung chuyển Hà Nội EMS LT
  • Địa chỉ: Sô´km1, Đường Võ Văn Kiệt, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh
  • Điện thoại: 02439518764