Bưu điện Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Hà Nội EMSQT NDD

  • Mã bưu điện: 141010
  • Bưu cục: Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Hà Nội EMSQT NDD
  • Địa chỉ: Thôn Thanh Trí, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: