Bưu điện Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc tế chiều đi (công văn)

  • Mã bưu điện: 140709
  • Bưu cục: Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Quốc tế chiều đi (công văn)
  • Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: