Bưu điện văn hóa xã Nam Triều

  • Mã bưu điện: 158060
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Triều
  • Địa chỉ: Sô´0, Xóm 12, Xã Nam Triều, Huyện Phú Xuyên
  • Điện thoại: 02433856027