Bưu điện Chợ Tía

  • Mã bưu điện: 158810
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Tía
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Tử Dương, Xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín
  • Điện thoại: 02433751101