Bưu điện Thanh Thuỳ

  • Mã bưu điện: 156770
  • Bưu cục: Bưu điện Thanh Thuỳ
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Gia Vĩnh, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai
  • Điện thoại: 973104