Bưu điện văn hóa xã Dị Nậu

  • Mã bưu điện: 155400
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dị Nậu
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Hoà Bình, Xã Dị Nậu, Huyện Thạch Thất
  • Điện thoại: 02433599023