Bưu điện văn hóa xã Xuân Thu

  • Mã bưu điện: 141200
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Thu
  • Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: 02438841894