Bưu điện Yên Phụ

  • Mã bưu điện: 124700
  • Bưu cục: Bưu điện Yên Phụ
  • Địa chỉ: Sô´16A, Phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ
  • Điện thoại: 024.37152139