Bưu điện KHL Thanh Xuân 2

  • Mã bưu điện: 120066
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Thanh Xuân 2
  • Địa chỉ: Sô´51, Đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân
  • Điện thoại: 0243.563.8373