Bưu điện KHL Đan Phượng

  • Mã bưu điện: 153327
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Đan Phượng
  • Địa chỉ: Sô´5, Phố Nguyễn Thái Học, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng
  • Điện thoại: 02439588899