Hòm thư Công cộng Xã Ngọc Mỹ

  • Mã bưu điện: 156002
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Ngọc Mỹ
  • Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ, Xã Ngọc Mỹ, Huyện Quốc Oai
  • Điện thoại: