Bưu điện văn hóa xã Ba Trại

  • Mã bưu điện: 154990
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Trại
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn 5, Xã Ba Trại, Huyện Ba Vì
  • Điện thoại: 02433881250