Bưu điện Ga Đông Anh

  • Mã bưu điện: 136020
  • Bưu cục: Bưu điện Ga Đông Anh
  • Địa chỉ: Tổ 13, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh
  • Điện thoại: 024.38832250