Bưu điện văn hóa xã Viên Sơn

  • Mã bưu điện: 154130
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Viên Sơn
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phù Xa, Xã Viên Sơn, Thị xã Sơn Tây
  • Điện thoại: 02433835827