Bưu điện văn hóa xã Đông Xuân

  • Mã bưu điện: 139500
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Xuân
  • Địa chỉ: Thôn Thanh Thủy, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: 02438841526