Bưu điện văn hóa xã Vân Từ

  • Mã bưu điện: 158330
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vân Từ
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Chính, Xã Vân Từ, Huyện Phú Xuyên
  • Điện thoại: 02433855678