Bưu điện văn hóa xã Sài Sơn

  • Mã bưu điện: 155771
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sài Sơn
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phúc Đức, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai
  • Điện thoại: 0973567996