Bưu điện văn hóa xã Phú Minh

  • Mã bưu điện: 140701
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Minh
  • Địa chỉ: Thôn Thắng Lợi, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: 02438842577