Bưu điện văn hóa xã Tảo Dương Văn

  • Mã bưu điện: 157200
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tảo Dương Văn
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Tảo Khê, Xã Tảo Dương Văn, Huyện Ứng Hoà
  • Điện thoại: 02433609456