Bưu điện Giải Phóng

  • Mã bưu điện: 128181
  • Bưu cục: Bưu điện Giải Phóng
  • Địa chỉ: Sô´811, Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai
  • Điện thoại: