Bưu điện văn hóa xã Ngọc Liệp

  • Mã bưu điện: 155810
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Liệp
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Ngọc Phúc, Xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai
  • Điện thoại: 844044